Ciągła wojna była zawsze konieczną dla despotów... [Projekt odezwy do Rosjan]

Warianty tytułu: [Urywek odezwy do Rosjan], Odezwa do Rosjan.

Powst. Paryż, w sierpniu lub wrześniu 1832 (Kronika 1832-1834, s. 97).

Pierwodruk: Sprawozdanie z zarządu Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu za rok 1905. Par. 1906, s. 61-62.

Projekt Komitetu Narodowego, przygotowany na prośbę J. Lelewela.

Autografy: Bibl. Kras., ze zbiorów raperswilskich zniszczony w 1944.

Wydania następne: Dzieła 1911–1913, t. 11, s. 84-85; Wyd. Sejm., t. 6, s. 257-258; Liryka 1946, s. 114 (fragm.); Wyd. Nar., t. 6, s. 153-154; Wyd. Jub., t. 6, s. 165-166; Wyd. Rocz., t. 6, s. 305-306.