Adam Mickiewicz – Bibliografia

 1. Wstęp
 2. Zarys biograficzny
 3. Utwory literackie
 4. Przekłady literackie
 5. Pisma filomackie
 6. Krytyka literacka
 7. Publicystyka oraz pisma i wystąpienia polityczne
 8. Pisma historyczne
 9. Pisma i wystąpienia filozoficzno-religijne
  1. Pisma i przemówienia towianistyczne
  2. Szkice filozoficzne
 10. Wykłady
  1. Wykłady lozańskie
  2. Wykłady w Collège de France
 11. Utwory niedochowane
 12. Utwory przypisywane Mickiewiczowi
  1. Utwory błędnie przypisane
  2. Utwory o autorstwie prawdopodobnym
 13. Zbiory autografów
 14. Materiały
  1. Dedykacje i wpisy okolicznościowe
  2. Notatki, zapiski
  3. Dokumenty i pisma urzędowe
  4. Rozmowy, dicta
  5. Listy do Mickiewicza
  6. Varia