Utwory przypisywane Mickiewiczowi

Dział zawiera zarówno utwory przypisywane Mickiewiczowi, jak i te, których autorstwo Mickiewicza w toku kolejnych badań zostało odrzucone. Listę utworów podanych w sekcji pierwszej (utworów błędnie przypisanych) utworzono przede wszystkim na podstawie informacji podanych za: C. Zgorzelski, Informacje o wierszach niesłusznie Mickiewiczowi przypisywanych (DzW, t. 1, cz. 4, s. 129-155; 157-161).

  1. Utwory błędnie przypisane
  2. Utwory o autorstwie prawdopodobnym