Wykłady

Wydania polskie wykładów lozańskich i paryskich, francuskich w oryginale, rejestrowano na liście przekładów według układu alfabetycznego języków.

  1. Wykłady lozańskie
  2. Wykłady w Collège de France