My, niżej podpisani... [Akt w sprawie Mirskiego]

My, niżej podpisani...

Warianty tytułu: Oświadczenie z powodu zdrady ks. Świętopełka Mirskiego.

Powst. Paryż, 27 III 1843.

Tekst odczytany na zebraniu koła towiańczyków 27 III 1843; rozpowszechniany w formie ulotki w jęz. pol. i fr.

Autografy: MNK, rkp 656/4 (dawn.N.I. 1502), k. 1-2 (rkp z oryginalnymi podpisami); kp. MAM, rkp 43, s. 1-2 (kp. tekstu franc. ręką M. z Malewskich Mickiewiczowej).

Wydania następne: Trzeci Maj 1843, nr z 2 IV, s. 545; Demokrata Pol. 1842/1843, t. 5, 2 IV 1843, s. 204-205; Dzien. Nar. 1843, nr 105, s. 420-421; Dzieła 1911–1913, t. 11, s. 358-360; Wyd. Nar., t. 15, s. 485-487; Wyd. Jub., t. 15, s. 542-543; Wyd. Rocz., t. 16, s. 143-145.