Projekt obrony przed trybunałem berlińskim

Powst. Paryż, wrzesień 1847.

Pierwodruk: Listy 1863, s. 18-20.

Tekst załączony w liście Mickiewicza do K. Łubieńskiej do wykorzystania w procesie więźniów polskich w Berlinie.

Autografy: przekazany K. Łubieńskiej, zag. (rkp otrzymała lub sporządziła K. Łubieńska pod dyktando Mickiewicza podczas pobytu w Paryżu we wrześniu 1847).

Wydania następne: Pisma 1862–1869, t. 6, s. 189-191; Dzieła 1868, t. 4, s. 365-367; Warta 1877, nr 145, s. 1568-1569; Par 1880–1885, t. 5, s. 45-47; Pisma 1901, t. 2, s. 102-104; Pisma 1911, t. 7, s. 187-189; Dzieła 1929, t. 19, s. 133-139; Wyd. Sejm., t. 6, s. 265-272; Wyd. Nar., t. 16, s. 146-147; Wyd. Jub., t. 16, s. 160-162; Wyd. Rocz., t. 16, s. 464-466.

Przekłady: fr.: Władysław Mickiewicz, Projet de defense devant le tribunal de Berlin, w: La politique 1868, s. 115-120; La politique 1870, s. 115-119.