Le fait que l'on a donné le nom de Panthéon... [O Panteonie]

Warianty tytułu: Note sur le Panthéon.

Powst. Fontainebleau, 4 VIII 1851 (Kronika 1850-1855, s. 114-116) lub pod koniec 1851 r. (W. Mickiewicz, Żywot, IV, s. 300-301).

Nota dla ks. H. Terleckiego w związku z jego projektem utworzenia w Panteonie kaplicy greckokatolickiej.

Autografy: MAM, rkp 48, s. 1-4 (brulion tekstu dyktowanego A. Chodźce dla ks. H. Terleckiego); kp MAM, rkp 48, s. 1-6 (kp. tekstu ręką W. Mickiewicza wraz z przedm.).

Przekłady: pol.: Artur Górski, [O Panteonie], w: Wyd. Sejm., t. 7, s. 390-391; Wyd. Rocz., t. 12, s. 299-300. — Władysław Mickiewicz, [O Panteonie], w: Żywot AM 1890–95, t. 4, s. 300-301.