Les partis politiques, tels que les socialises... [Memorandum à Napoléon III]

Powst. Paryż, prawdop. w 1853 lub później (Kronika 1850-1855, s. 298).

Pierwodruk: La politique 1870, s. 337-338.

Autografy: MAM, rkp 44, s. 1-6 (atg brulionu).

Wydania następne: Pisma 1911, t. 7, s. 192-193.

Przekłady: pol.: Artur Górski, [Memorandum dla Napoleona III], w: Wyd. Sejm., t. 7, s. 393-394; Wyd. Rocz., t. 12, s. 301-302. — Leonard Rettel, [Memorandum dla Napoleona III], w: Par 1880–1885, t. 5, s. 283-284; Pisma 1901, t. 2, s. 202-204.