Note sur la position de Riga comme base d’opération militaire sur le littoral de la Baltique

Powst. prawdop. w połowie maja 1854 (Kronika 1850-1855, s. 326-327).

Pierwodruk: La politique 1868, s. 339-344.

Nota dla cesarza Napoleona III.

Autografy: nieznany.

Wydania następne: La politique 1870, s. 339-343.

Przekłady: pol.: Artur Górski, [Nota o położeniu Rygi jako podstawy działań wojennych na wybrzeżach Bałtyku], w: Wyd. Sejm., t. 7, s. 399-402; Wyd. Rocz., t. 12, s. 303-306. — Henryk Mościcki, [Nota o położeniu strategicznym Rygi], w: Tygodnik Ilustrowany 1915, nr 35, s. 525. — Leonard Rettel, [Nota o położeniu Rygi jako podstawy działań wojennych na wybrzeżach Bałtyku], w: Par 1880–1885, t. 5, s. 287-290; Pisma 1901, t. 2, s. 204-207.