Note pour le Ministre lors du projet de départ pour l'Orient, dictée par M. Mickiewicz [Projekt instrukcji w sprawie misji na Wschód]

Powst. między 16 a 25 VI 1855.

Pierwodruk: Adam Mickiewicz 1888, s. 249-251.

Drugi projekt misji Mickiewicza na Wschód, przedłożony po uwagach ministra spraw zagranicznych Francji do projektu I z 15 VI 1855.

Autografy: MAM, rkp 58, s. 1-6 (stenogram A. Lévy'ego).

Przekłady: pol.: Artur Górski, [Projekt instrukcji w sprawie misji na Wschód, przedstawiony Ministrowi Oświecenia Publicznego], w: Wyd. Sejm., t. 7, s. 407-409; Wyd. Rocz., t. 12, s. 310-312. — Władysław Mickiewicz, [Projekt instrukcji w sprawie misji na Wschód, przedstawiony Ministrowi Oświecenia Publicznego], w: Żywot AM 1890–95, t. 4, s. LXIV-LXVI.