Réponse aux objections de la lettre de Lord H. du 13/6 55

Warianty tytułu: Mémoire sur la formation d’une legion polonaise en Orient, présenté au gouvernement anglais.

Powst. 17 VI 1855 (Kronika 1850-1855, s. 398-399).

Pierwodruk: La politique 1870, s. 344-347 z krótszego odpisu.

Opinia w sprawie utworzenia oddziałów pol. w Turcji, przygotowana dla ks. A.J. Czartoryskiego, przesłana lordowi Harrowby 18 VI 1855.

Autografy: kp. Bibl. Czart., sygn. 5630, s. 205-211.

Wydania następne: M. Handelsman, Mickiewicz w latach 1853–1855. War. 1933, s. 72-74 (ogł. M. Handelsman z dłuższego odpisu w Bibl. Czart.).

Przekłady: pol.: Artur Górski, [Odpowiedź na zastrzeżenia w liście lorda H[arrowby], w: Wyd. Sejm., t. 7, s. 403-406; Wyd. Rocz., t. 12, s. 307-309. — Ludwik Lenoir-Zwierkowski, Nota o zastępach polskich, w: Kozaczyzna 1857, s. 242-245. — Leonard Rettel, [Odpowiedź na zastrzeżenia w liście lorda H[arrowby] z 13 czerwca 1855], w: Par 1880–1885, t. 5, s. 293-295, jest to przekład wersji tekstu, opublikowanej przez W. Mickiewicza w „La politique...”.