Myśli moje o sejmie polskim

Warianty tytułu: Myśli o sejmie polskim.

Powst. Paryż, prawdop. w październiku 1832 (Kronika 1832-1834, s. 115-116).

Pierwodruk: Dzieła 1868, t. 4, s. 110-113.

Rodzaj memoriału do A.J. Czartoryskiego, przygotowany w porozumieniu z B. Zaleskim i kilkoma innymi posłami.

Autografy: Bibl. Jag., sygn. 9291 III, k. 5-8 (atg należał do B. Zaleskiego).

Wydania następne: Pisma 1862–1869, t. 6, s. 175-179; Par 1880–1885, t. 6, s. 71-76; Artykuły polityczne 1893, s. 9-14; Pisma 1911, t. 4, s. 324-328; Dzieła 1911–1913, t. 9, s. 69-72; Mik [ok. 1919], t. 5; Pisma 1922, t. 4, s. 371-374; Dzieła 1929, t. 19, s. 124-128; Wyd. Sejm., t. 6, s. 259-264; Wybór 1945, s. 114; Liryka 1946, s. 114 (fragm.); Mickiewicz pisarz 1947, s. 24-28; Słowa 1948, s. 43-47; Wyd. Nar., t. 6, s. 155-159; Wybór pism 1950, s. 370-371; Wyd. Jub., t. 6, s. 167-171; Wyd. Rocz., t. 6, s. 307-311.

Przekłady: rum.: Stan Velea, Gânduri despre seimul polonez, w: Velea 1995, s. 186-190.