O duchu narodowym

Powst. Paryż, wygł. 10 XI 1832.

Pierwodruk: Dzieła 1869–70, t. 1, s. 431-439.

Odczyt wygłoszony przez Mickiewicza na posiedz. Wydz. Literackiego Tow. Litewskiego i Ziem Ruskich; całość tekstu nie zachowała się.

Autografy: MAM, rkp 18, s. 1-8 (fragm. rkp, przekreślony tyt. pierwotny: „O duchu narodu polskiego, gdzie tego ducha i jaką drogą szukać należy”).

Wydania następne: Par 1880–1885, t. 5, s. 27-36; Poezje War-Pet 1888, t. 4, s. 315-326; Poezje 1897, t. 4, s. 253-261; Pisma 1911, t. 4, s. 316-324; Pisma 1922, t. 4, s. 365-371; Dzieła 1929, t. 19, s. 117-124; Wyd. Sejm., t. 6, s. 147-158; Wyd. Nar., t. 6, s. 63-71; Wyd. Jub., t. 6, s. 65-74; Wyd. Rocz., t. 6, s. 191-200.

Przekłady: fr.: Władysław Mickiewicz, De l'esprit national, w: La politique 1868, s. 348-360; La politique 1870, s. 348-360 (tekst włączony do działu Appendice pomiędzy art. „Pielgrzyma Polskiego”).