Wiadomość o Towarzystwie Naukowej Pomocy

Warianty tytułu: Pierwsza wiadomość o Stowarzyszeniu Naukowej Pomocy.

Powst. odczyt. przez Mickiewicza 7 I 1833 na zebraniu Towarzystwa.

Pierwodruk: [Wiadomość o Towarzystwie Naukowej Pomocy][ulotka]. Par. 1833, s. 1 ulotka jednokartkowa, tekst z poprawkami C. Platera, ogł. bez tyt.; dołączona do numeru Pielgrz. Pol. w lutym 1833.

Autografy: Bibl. Kras., zniszczony w 1944 (atg z poprawkami C. Platera, pierwotnie w zbiorach raperswilskich; bez poprawek ogł. S. Pigoń w Wyd. Sejm.).

Wydania następne: Pierwsze zdanie sprawy Stowarzyszenia Naukowej Pomocy [broszura]. Par. 1834, s. 11-12 (tu tekst odezwy także w jęz. fr.); Wyd. Sejm., t. 6, s. 165-167; Wyd. Nar., t. 6, s. 78-79; Wyd. Jub., t. 6, s. 77-78; Wyd. Rocz., t. 6, s. 201-202.

Przekłady: fr.: Charles Montalembert, Premier compte rendu de la Société des Etudes, w: Pierwsze zdanie sprawy Stowarzyszenia Naukowej Pomocy [broszura]. Par. 1834.