Do redaktora „Pamiętnika Emigracji”

Powst. Paryż, po 24 IV 1833 (data art. w „Pam. Emigr. Pol.”).

Pierwodruk: Koresp. 1870–1872, t. 1, s. 75-77.

Replika na krytykę wyprawy Zaliwskiego w Pam. Emigr. Pol., podpisana nazwiskiem S. Worcella.

Autografy: MAM, rkp 274, s. 1-2 (podpis ręką Mickiewicza: Stanisław Worcell).

Wydania następne: Wyd. Sejm., t. 6, s. 230-232; Wyd. Nar., t. 6, s. 204-205; Wyd. Jub., t. 6, s. 219-220; Wyd. Rocz., t. 6, s. 325-326.

Przekłady: ros.: Mark S. Živov, Redaktoru „Èmigrantskogo Dnevnika”, w: Sobranie 1948–1954, t. 5, s. 474-475.