Gazeta polska (po francusku redagowana)... [O programie gazety w języku francuskim]

Warianty tytułu: [O projekcie dziennika francuskiego].

Powst. Paryż, prawdop. w maju 1833.

Pierwodruk: Dzieła 1868, t. 4, s. 103-109.

Odpowiedź na propozycje Tow. Literackiego Polskiego, rozważane wiosną 1833.

Autografy: Bibl. Ossol., sygn. 3370/III T. 1, s. 141-146 (atg bez tyt.; na końcu dwie not. inną ręką o autorstwie Mickiewicza i dacie napisania).

Wydania następne: Pisma 1862–1869, t. 5, s. 248-254; Par 1880–1885, t. 6, s. 64-71; Pisma 1901, t. 2, s. 95-102; Pisma 1911, t. 4, s. 334-340; Dzieła 1911–1913, t. 9, s. 62-68; Z myśli 1915, s. 11; Dzieła 1929, t. 19, s. 133-139; Wyd. Sejm., t. 6, s. 265-272; Mickiewicz pisarz 1947, s. 28-34; Słowa 1948, s. 41-43; Wyd. Nar., t. 6, s. 160-167; Wybór pism 1950, s. 371-373; Wyd. Jub., t. 6, s. 172-178; Wyd. Rocz., t. 6, s. 203-209.

Przekłady: fr.: Władysław Mickiewicz, Du projet d'un journal français, w: La politique 1868, s. 45-55; La politique 1870, s. 45-55.