Appel aux peuples civilisés pour la formation d’une bibliothèque à offrir ả la Pologne

Warianty tytułu: [Grabież polskich bibliotek], [Dépouillement des Bibliothèques et des musées de Pologne].

Powst. Paryż.

Pierwodruk: Société de Civilisation, 1833, nr 22 z 8 XII, s. 85-86 tekst skrócony i zmien..

Nota w jęz. fr., przygotowana dla Société de Civilisation w związku z projektem utworzenia biblioteki polskiej; skrócona i przeredagowana, ogł. jako odezwa Towarzystwa z datą 25 XI 1833.

Autografy: atg1 MAM, rkp 29, s. 1-2 (brulion początkowej części tekstu, bez tyt., dalsza część atg w Bibl. Ossol.); atg1 Bibl. Ossol. sygn. 3370/III T. 1, s. 147-150 (brulion części końcowej tekstu, początek tekstu atg MAM); atg2 MAM, rkp 30, s. 1-4 (czystopis utworu, wersja krótsza od brulionowej; ogł. W. Mickiewicz w Mélanges 1872-79, S. 1).

Wydania następne: Extrait du journal intitulé Société de Civilisation. Par. 15 XII 1833, s. 1-4 (odezwa poprzedzona zmien. wstępem red.); Le Polonais 1834, t. 2, nr 7, styczeń, s. 30-34; Mélanges 1872–1879, t. 2, s. 119-124 (tu pt. Dépouillement des bibliothèques et des musées de Pologne opublik. przez W. Mickiewicza wersja z atg2 z kilkoma zdaniami z atg1); Prose artistique 2013, s. 125-129; Odezwa Adama Mickiewicza w sprawie grabieży polskich bibliotek. Dépouillement des Bibliothèques et des musées de Pologne. War. 1998 (edycja dwujęzyczna z pol. przekł. A. Górskiego).

Przekłady: pol.: Artur Górski, [Grabież polskich bibliotek], w: Wyd. Sejm., t. 7, s. 379-385; Wyd. Nar., t. 6, s. 177-180; Wyd. Jub., t. 6, s. 189-192; Wyd. Rocz., t. 6, s. 321-324 (przekład poprawił Michał Witkowski); Odezwa Adama Mickiewicza w sprawie grabieży polskich bibliotek. Dépouillement des Bibliothèques et des musées de Pologne. War. 1998, przekład czystopisu atg2. — Józef Kallenbach, Odezwa w sprawie biblioteki emigracyjnej, w: Pisma 1911, t. 4, s. 343-347. — Joanna Pietrzak-Thébault, Odezwa do cywilizowanych narodów w sprawie utworzenia biblioteki i podarowania jej Polsce, w: Prose artistique 2013, s. 147-151. — Leonard Rettel, Rabunek bibliotek i muzeów w Polsce, w: Par 1880–1885, t. 5, s. 249-254; Pisma 1911, t. 4, s. 343-347; Nowogr 1933–1934, t. 1, s. 84-85.