Józef Zaleski w imieniu kilku przyjaciół swoich... [Do przyjaciół galicyjskich]

Powst. prawdop. w listopadzie 1833.

Pierwodruk: Artykuły „Pielgrz. Pol.” 1866, s. 57-64 tekst wg atg1.

Memoriał jako odpowiedź na pytania polityczne z Galicji, dyskutowana w gronie przyjaciół Mickiewicza; pierwsza wersja powstała wiosną 1833.

Autografy: MAM, rkp 25, s. 1-6 (brulion bez tyt.; ogł. W. Mickiewicz: Artykuły Pielgrz. Pol. 1866); Bibl. Jag., sygn. 9291 III, k. 1-4 (bez tyt. i daty, obszerniejsza red. tekstu; ogł. S. Pigoń w Wyd. Sejm.).

Wydania następne: Pisma 1862–1869, t. 6, s. 167-172; Dzieła 1868, t. 4, s. 97-103; Par 1880–1885, t. 6, s. 57-63; Pisma 1901, t. 2, s. 88-95; Pisma 1911, t. 4, s. 328-334; Pisma 1922, t. 4, s. 374-378; Dzieła 1929, t. 19, s. 128-133; Wyd. Sejm., t. 6, s. 273-281; Wyd. Nar., t. 6, s. 167-174; Wyd. Jub., t. 6, s. 179-186; Wyd. Rocz., t. 6, s. 312-319.

Przekłady: ukr.: Ivan Franko, Do przyjaciół galicyjskich, w: Literaturno-naukova biblioteka 1903, t. 54.