Toast na cześć Juliana Ursyna Niemcewicza w Paryżu 31 grudnia 1834 roku

Powst. Paryż, 31 XII 1834.

Pierwodruk: Czas, 1871, nr 294, s. 1-2 treść toastu odtworzona w anonim. art. na podst. relacji jednego z uczestników obiadu - wg W. Mickiewicza - E. Januszkiewicza.

Mowa wygłoszona podczas obiadu imieninowego wydanego przez Tow. Literackie na cześć A. Mickiewicza i A.J. Czartoryskiego. Tekst odtworzony na podst. relacji w Czasie 1871, nr 294.

Wydania następne: Żywot AM 1890–95, t. 2, s. 321-325; Wyd. Sejm., t. 11, s. 483-485; Wyd. Rocz., t. 6, s. 327-330.