[Przemówienie na audiencji u papieża Piusa IX, 25 III 1848]

Powst. Rzym, 25 III 1848.

Pierwodruk: Mémorial de la Légion 1877–1910, t. 1, s. 87 i nast. relacja na podst. opowiadań R. Postępskiego i A. Biergiela.

Mowa w jęz. fr.; zachowało się kilkanaście relacji ze spotkania, w tym współczesne, spisane bezpośrednio po audiencji oraz późniejsze, mniej wiarygodne.

Przekłady: pol.: Władysław Mickiewicz, Przemówienie na audiencji u papieża Piusa IX, w: Żywot AM 1890–95, t. 4, s. 83-89; Smolikowski 1892-96, t. 4, s. 186-188, 197; Wyd. Sejm., t. 11, s. 460-462. — Józef Ruffer, Przemówienie na audiencji u papieża Piusa IX, w: Legion 1921, s. 39-40; Wyd. Rocz., t. 13, s. 322-326 (wg relacji L. Orpiszewskiego i A. Jełowickiego).