Soldat d'une époque où les Polonais... [Projekt toastu jenerała Rybińskiego na cześć Ludwika Napoleona]

Powst. Paryż, 10 lub 11 XII 1848.

Pierwodruk: Adam Mickiewicz 1888, s. 237 za atg.

Tekst w jęz. fr. przygotowany dla gen. M. Rybińskiego, mającego wznieść toast w imieniu Polaków na bankiecie w dzień po wyborach Ludwika Napoleona na prezydenta Francji; bankiet nie odbył się.

Autografy: nie zachował się.

Wydania następne: Wyd. Sejm., t. 11, s. 513.

Przekłady: pol.: Artur Górski, Projekt toastu jenerała Rybińskiego na cześć Ludwika Napoleona, w: Wyd. Sejm., t. 11, s. 513; Wyd. Rocz., t. 13, s. 327.