Monsieur le Président de la République Franҫaise... [Przemówienie do księcia Ludwika Napoleona prezydenta Republiki Francuskiej, 5 I 1849]

Warianty tytułu: Alocution adressée au prince Louis-Napoléon Bonaparte.

Powst. Paryż, 5 I 1849.

Pierwodruk: La politique 1870, s. 334-336 tekst w jęz. fr. wg notat niezn. ręki.

Przemówienie wygłoszone w imieniu delegacji pol.; tekst ogłoszony wg notat niezn. ręki oraz atg w papierach K. Godebskiego.

Autografy: nieznany; kp. MAM, sygn. 183 (notaty w jęz. fr. oraz pol. przekł. niezn. osoby, być może dyktowany przez Mickiewicza).

Wydania następne: Koresp. 1871–1872, t. 1, s. 352-353; Koresp. 1875–1876, t. 2, s. 60 (nieco inny tekst w jęz. fr. niż w pdr; na podst. zag. atg z papierów K. Godebskiego); Wyd. Sejm., t. 11, s. 514-516 (tekst fr. i pol. przekład za Koresp. 1875-1876, t. 2).

Przekłady: pol.: Adam Mickiewicz?, Przemówienie do księcia Ludwika Napoleona, w: Par 1880–1885, t. 5, s. 63-64; Dzieła 1911–1913, t. 12, s. 183-185; Wyd. Sejm., t. 11, s. 515-516; Wyd. Nar., t. 13, s. 208-209; Wyd. Jub., t. 13, s. 209-210; Wyd. Rocz., t. 13, s. 328-329, tłum. Mickiewicza podaje W. Mickiewicz.