Przemówienie na bankiecie inauguracyjnym „Trybuny Ludów”

Powst. Paryż, 23 lub 24 II 1849 (zob. Kronika 1848-1849, s. 427).

Pierwodruk: Kołokoł, 1868, nr 14 i 15, 1 XII wg relacji A. Hercena, w jęz. fr..

Treść przemówienia znana jedynie z krótkiej relacji A. Hercena z lat 50. XIX w.

Wydania następne: La Tribune 1907, s. 13-14 (w obrębie przedm. W. Mickiewicza); Wyd. Sejm., t. 11.

Przekłady: pol.: Artur Górski, Przemówienie na bankiecie inauguracyjnym „Trybuny Ludów”, w: Wyd. Sejm., t. 11, s. 516-517. — Kazimierz Andrzej Jaworski, Przemówienie na bankiecie inauguracyjnym „Trybuny Ludów”, w: A. Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania. Przeł. i oprac. J. Wyszomirski. War. 1952, t. 3, s. 37-40; Wyd. Rocz., t. 13, s. 330. — Antoni Krasnowolski, Przemówienie na bankiecie inauguracyjnym „Trybuny Ludów”, w: Trybuna 1907, s. 15-16.