Po mowie ks. Adama Czartoryskiego nie wypadałoby już... [Przemówienie na uczcie imieninowej na cześć księcia Adama Czartoryskiego, 23 XII 1852]

Powst. Paryż.

Pierwodruk: Kallenbach 1926, t. 1, s. 97 urywek przemówienia wg relacji F. Wrotnowskiego.

Toast na uczcie imieninowej, wydanej przez uczniów dawnego okręgu naukowego wileńskiego, którego kuratorem był książę A.J. Czartoryski.

Autografy: zapis E. Januszkiewicza, MAM, rkp 184; kp. MAM, rkp 570 (czystopis zapisu E. Januszkiewicza z uwagami i sprostowaniami pochodzącymi być może od F. Wrotnowskiego; znana była również relacja F. Wrotnowskiego, przedrukowana przez J. Kallenbacha 1926, I, s. 97 i S. Pigonia w Wyd. Sejm.).

Wydania następne: Wyd. Sejm., t. 11, s. 517-519 (na podst. zapisu E. Januszkiewicza oraz urywka relacji F. Wrotnowskiego za: Kallenbach 1926, t. 1); Wyd. Rocz., t. 13, s. 331-333 (na podst. czystopisu zapisu E. Januszkiewicza oraz urywka relacji F. Wrotnowskiego).