Przemówienie u Mickiewiczów na święconym, 27 III 1853

Powst. Paryż, 27 III 1853.

Pierwodruk: Przegl. Nar., 1910, t. 5, nr 1, s. 97-98 zapis w dzienniku Z. z Sobieskich Komierowskiej; w tym dzienniku również relacje z innych spotkań i rozmów z Mickiewiczem w 1853.

Przemówienie do gości Mickiewiczów podczas Wielkanocy, znane z relacji Z. Komierowskiej.

Wydania następne: Wyd. Sejm., t. 11, s. 519-520.