Miło nam być świadkami postępów... [Przemowa przy rozdaniu nagród uczniom Szkoły Polskiej w Batignolles, 12 VIII 1854]

Powst. Paryż, 12 VIII 1854.

Pierwodruk: Par 1880–1885, t. 5, s. 65-66 W. Mickiewicz podaje, że korzystał z zaaprobowanej przez poetę relacji osoby z rodziny obecnej na uroczystości.

Mickiewicz przemawiał w jęz. fr. (brak atg); w przekł. na fr. pomagał A. Lévy.

Wydania następne: Pisma 1862–1869, t. 6, s. 195-196; Dzieła 1868, t. 4, s. 369-370; Wyd. Sejm., t. 11, s. 520-522; Wyd. Nar., t. 13, s. 210-211; Wyd. Nar., t. 13, s. 212; Wyd. Jub., t. 13, s. 211-212; Wyd. Jub., t. 13, s. 213; Wyd. Rocz., t. 13, s. 334-335.