Przemówienie na zebraniu Rady Szkoły Polskiej Batignolles (12 XI 1854)

Powst. 12 XI 1854 (w rkp omyłkowo data 22 XI 1854).

Pierwodruk: Wyd. Sejm., t. 11, s. 522-523 ogł. S. Pigoń.

Treść przemówienia znana ze streszczenia podanego w księdze protokołów Rady Szkoły.

Autografy: MAM, Księga protokołów 1853-1862, akc. 2361 (protokół zebrania z 12 XI 1854, z własnoręcznym podpisem Mickiewicza jako wiceprezesa Rady).

Wydania następne: Wyd. Rocz., t. 17, s. 550 (ogł. M. Prussak z Księgi protokołów Rady Szkoły 1853-1862).