Nasz zawód apostolski jest ciężki... [Przemówienie pożegnalne, 11 IX 1855]

Powst. Paryż.

Pierwodruk: L. Lenoir-Zwierkowski, Co tu robić, komu ufać, czemu wierzyć. Par. 1856, s. 24-25 broszura L. Lenoir-Zwierkowskiego wydana anonim.; przemówienie umieszczono w cz. 1.

Tekst odtworzony z pamięci przez L. Lenoir-Zwierkowskiego.

Autografy: Bibl. PAU i PAN, sygn. 1900 t. I, k. 149 (przekaz z pamięci L. Lenoir-Zwierkowskiego, uzup. fragm. listu Zwierkowskiego do M. Czajkowskiego z 19 IX 1855).

Wydania następne: Wyd. Sejm., t. 11, s. 523-525 (przekaz L. Lenoir-Zwierkowskiego uzup. fragm. jego listu do M. Czajkowskiego z 19 IX 1855); Wyd. Rocz., t. 13, s. 336-337 (z fragm. listu L. Lenoir-Zwierkowskiego do M. Czajkowskiego z 19 IX 1855).