Przemówienie w Towarzystwie Literackim (lipiec 1841)

Powst. Paryż.

Pierwodruk: Gadon 1883, s. 55 z protokołów Tow. Literackiego.

Odpowiedź Mickiewicza na prośbę o objęcie funkcji prezesa wydz. historycznego Tow. Literackiego po śmierci J.U. Niemcewicza.

Autografy: Bibl. Pol. Par., Protokoły Tow. Liter., niezn. (prawdop. red. K. Sienkiewicza).

Wydania następne: Wyd. Sejm., t. 11, s. 486.