Przemówienie na posiedzeniu Towarzystwa Literackiego Polskiego (3 V 1842)

Powst. Paryż, 3 V 1842.

Pierwodruk: Dzien. Nar., 1842, nr 58, 7 V, s. 232-233 sprawozdanie F. Wrotnowskiego..

Tekst znany z dwóch sprawozdań z pamięci: F. Wrotnowskiego (w Dzien. Nar. , red. A) i L. Niedźwieckiego (w Trzecim Maju, red. B)

Autografy: zapis K. Markiewicza, Bibl. Czart., sygn. 6917 IV, 4 k. (”Głos A. Mickiewicza w dniu 3 maja 1842”).

Wydania następne: Trzeci Maj 1842, R. III, Oddz. II, 14 V, s. 290; Narodowość (Paryż) 1842, cz. 4, s. 5-7; Koresp. 1870–1872, t. 1, s. 193-195; Współudział 1877, t. 1, s. 23-26 (relacja F. Wrotnowskiego); Par 1880–1885, t. 7 (relacja F. Wrotnowskiego); Sfinks 1908, t. I, nr 2, s. 199-200; Nadeszły 1908 (wg relacji F. Wrotnowskiego); Dzieła 1911–1913, t. 11, s. 315-317 (relacja F. Wrotnowskiego); Z myśli 1915, s. 9 (fragm. pierwszego akapitu z relacji wg F. Wrotnowskiego); Wyd. Sejm., t. 11, s. 486-493 (za obydwoma sprawozdaniami); Nowogr 1933–1934, t. 2 (relacja F. Wrotnowskiego i L. Niedźwieckiego); Wyd. Nar., t. 13, s. 169-173; Wyd. Jub., t. 13, s. 167-171; Wyd. Rocz., t. 13, s. 303-307.