Projekty przemówień do posłów sejmowych (1843)

Powst. Paryż, wg Kronika 1844-1847 (s. 403 i 414) projekt pierwszy powstał na przełomie lutego i marca, a drugi na przełomie marca i kwietnia 1843.

Pierwodruk: Współudział 1877, t. 1, s. 12-14 opatrzone adnotacją: „Z autografu A. Mickiewicza”.

Autografy: MAM, sygn. 87 (atg pierwszego projektu).

Wydania następne: Wyd. Sejm., t. 11, s. 494-496; Wyd. Nar., t. 13, s. 174-175; Wyd. Jub., t. 13, s. 172-173; Wyd. Rocz., t. 13, s. 309-310.