Z przemówienia na zebraniu u Władysława Platera (1 IV 1843)

Powst. Paryż, 1 IV 1843.

Pierwodruk: Dzien. Nar., 1843, nr 106, 8 IV, s. 423 w art. „O ruchu obecnym umysłów”.

Autografy: nieznany.

Wydania następne: Wyd. Sejm., t. 11, s. 493-494; Wyd. Rocz., t. 13, s. 308.