Przemówienie w Wydziale Historycznym (6 III 1844)

Powst. Paryż, 6 III 1844.

Pierwodruk: Gadon 1883, s. 138-142.

Autografy: Bibl. Pol. Par., rkp 498/1, s. 298-303 (Archiwum Tow. Literackiego Polskiego; protokół sporządzony zapewne przez K. Sienkiewicza, z poprawkami i podpisem Mickiewicza); Bibl. Pol. Par., rkp 499 (protokół i osobny odpis przemówienia oraz głosów dyskutantów z poprawkami i podpisem Mickiewicza); Bibl. Ossol., sygn. 12158 III („Wywód słowny posiedzenia” niemal identyczny z protokołami z Bibl. Pol.).

Wydania następne: Z myśli 1915; Wyd. Sejm., t. 11, s. 500-506; Wyd. Nar., t. 13, s. 179-183; Wyd. Jub., t. 13, s. 177-181 (na podst. protokołów z Bibl. Pol. oraz z Bibl. Ossol.); Wyd. Rocz., t. 13, s. 314-317.