Messieurs, vous me voyez profondément ému... [Przemówienie do młodzieży lozańskiej, 27 VI 1845]

Powst. Lozanna, 27 VI 1845.

Pierwodruk: Nouvelliste Vaudois, 1845, nr z 1 VII, s. z 1 VII 1845.

Tekst znany z relacji lozańskiej gazety Nouvelliste Vaudois.

Wydania następne: Koresp. 1870–1872, t. 1, s. 339-340; Współudział 1877, t. 1, s. 256; Par 1880–1885, t. 7; Dzieła 1911–1913, t. 11; Wyd. Sejm., t. 11, s. 506-509 (w jęz. fr. i w pol. przekładzie A. Górskiego); Nowogr 1933–1934, t. 3.

Przekłady: pol.: Artur Górski, Przemówienie do młodzieży lozańskiej, w: Wyd. Sejm., t. 11, s. 508-509; Wyd. Nar., t. 13, s. 184-185; Wyd. Jub., t. 13, s. 182-183; Wyd. Rocz., t. 13, s. 318-319.